Hållbarhet

Det ligger i vår natur

Upptäck

Det fanns en tid då hållbarhet helt enkelt kallades kvalitet. En tid präglad av stolthet: över yrkesskickligheten, hantverket, linjerna och materialen.

När Swedese grundades var kvaliteten det övergripande ledordet. Möblerna skulle inte bara vara vackra nog att älskas en livstid utan kunna gå i arv från en generation till en annan.

70 år senare arbetar vi efter exakt samma princip. Vi kallar vår vision “pioneering easy living” – en direkt fortsättning på Yngves inslagna väg, med utgångspunkt i människan och miljön omkring henne.

Vi vet förstås ännu mer i dag än vi gjorde då. Genom åren har nya insikter vidgat vår idé om begreppet kvalitet. Nu inbegriper den utöver att bejaka människans livskvalitet även att värna naturens mångfald och försvara jordens olika ekosystem.

Kalla det kvalitet eller hållbarhet, eller varför inte båda två tillsammans: hållbar kvalitet. Arvet efter Yngve handlar om att skapa sådant som håller: att användas här och nu, och om tio år, och av dina barnbarnsbarn. Det menar vi är vägen framåt.

Miljö

Swedeses miljöpolicy härrör från idén om en hållbar utveckling.

I februari 2002 certifierades Swedese enligt miljöstandard ISO 14001. Swedese Möbler AB eftersträvar att beslut och verksamheter skall ge minsta möjliga miljöpåverkan vad avser råvaror, tillverkningsprocesser och färdiga möbler.

Verksamheten skall motsvara eller överträffa miljölagstiftningen.
Miljö
Swedeses miljöpolicy härrör från idén om en hållbar utveckling.

Kvalitet

Hållbar kvalitet genomsyrar allt

Varje led i vår process – från design till produktion, via materialval, inköp, lokaler och transporter – präglas av idén om hållbar kvalitet.

Våra fabriker i småländska Vaggeryd och Äng är till exempel uppvärmda med fjärrvärme respektive bergvärme. 100 procent av den el vi använder är CO2-neutral och klassas därför som Bra miljöval
Kvalitet
Hållbar kvalitet genomsyrar allt