Professional

Meeting

Mötesplatserna ligger oss varmt om hjärtat.

Upptäck

De skapar de yttre ramarna för möten mellan människor, och platsen, rummet, möbleringen och materialen spelar en väsentlig roll för hur vi går in i, och upplever ett möte. Att noggrant tänka igenom och skapa de bästa förutsättningarna för stunden blir på så sätt också en viktig del i att demokratisera mötet.

Många arbetsplatser har behov av platser för såväl formella som informella möten. Olika mötestyper ställer olika krav på miljöer, och vi har såväl konferensborden och stolarna för styrelsemötet, som de låga fåtöljerna för det mer tillbakalutade och reflekterande mötet.

Vi har stor respekt för betydelsen av trygghet, enkelhet och närhet för att ge de bästa förutsättningarna. Det speglas i vårt sortiment liksom i materialen, linjerna och känslan i våra möbler.

"Vi har stora möjligheter att skapa unika lösningar för speciella behov eller integrerad teknik"

Vi har stora möjligheter att skapa unika lösningar för speciella behov eller integrerad teknik, något som är viktigare än någonsin i en tid då möten ofta sker utan att alla deltagare befinner sig på samma plats. Samtidigt har vi stor respekt för det kreativa mötet, där idéer föds och inspiration väcks. Det fysiska mötet där man kan se varandra i ögonen och hitta en gemensam trygghet.