Miljö

Swedeses miljöpolicy härrör från idén om en hållbar utveckling. I februari 2002 certifierades Swedese enligt miljöstandard ISO 14001.

Swedese Möbler AB eftersträvar att beslut och verksamheter skall ge minsta möjliga miljöpåverkan vad avser råvaror, tillverkningsprocesser och färdiga möbler.

Verksamheten skall motsvara eller överträffa miljölagstiftningen.

Verksamheten skall utvecklas så att inte långlivade naturfrämmande ämnen sprids eller tillåts öka i naturen.

Verksamheten skall utvecklas så att förbättring löpande sker av produktion och produktionsmetoder för en maximalt resurssnål produktion med ständigt ökad återvinning av alla slags material.

Swedeses produkter skall genom dessa åtgärder bidraga till en för människan bra inre och yttre miljö. Detta skall leda till att vårt företag kan konkurrera med omvärlden.