Professional

Lounging

Inbjudande miljöer för umgänge och rekreation.

Upptäck

Miljöerna i segmentet sammanfaller i hög grad med segmenten Waiting, Dining och Meeting, men förtjänar också en egen rubrik.

Det handlar om sittplatser som bjuder in till umgänge – i hotellobbyer, uppehållsrum i skolor, receptioner, allrummet på ett äldreboende, en läsesal med mjukt sittande på ett universitetsbibliotek och så vidare och så vidare. Och visst arbetas det även där. Kanske mer än någonsin faktiskt. Men den inbjudande känslan finns kvar.

Miljöerna är informella, gränsöverskridande platser, ofta placerade mellan mer distinkta miljöer, och de har en viktig funktion att fylla, ofta flera. Flexibiliteten är en viktig faktor och speciallösningar i form av smarta funktioner, som laddningsmöjligheter för telefoner och datorer, eller en inbyggd avställningsyta adderar mervärde till platsens inbjudande karaktär.

Oavsett om man är ensam eller i sällskap med fler är Lounging-miljön i stor utsträckning en plats där man vill sitta bekvämt och utan att trängas.

Oavsett om man är ensam eller i sällskap med fler är en lounge i stor utsträckning en plats där man vill sitta bekvämt och utan att trängas. Soffor är ett uppskattat inslag, även om de i loungen oftast inte fylls till bredden. Fåtöljen, hög som låg, är en klassisk produkt som inbjuder till att sitta mjukt och inte skynda vidare.

I vår kollektion har vi ett stort utbud av sittmöbler i varierande mjukhetsgrad och olika höjd, var och en med funktion och karaktär som tillför något i en större helhet. Möjligheterna till speciallösningar och skräddarsydda funktioner är som alltid stora.

Utvalda produkter