Hållbar kvalitet genomsyrar allt

Varje led i vår process – från design till produktion, via materialval, inköp, lokaler och transporter – präglas av idén om hållbar kvalitet.

Våra fabriker i småländska Vaggeryd och Äng är till exempel uppvärmda med fjärrvärme respektive bergvärme. 100 procent av den el vi använder är CO2-neutral och klassas därför som Bra miljöval.

Vi granskar och reviderar kontinuerligt våra förpackningar och emballage för att säkerställa att så lite material som möjligt används för att skydda möblerna under frakten. I samma anda utvärderar vi fortlöpande våra logistiklösningar för att hitta de mest miljövänliga alternativen.

Vi lägger även stor vikt vid korrekt avfallshantering. För effektiv återanvändning behöver restprodukterna separeras från varandra, och Swedeses möbler är i största möjliga mån konstruerade så att materialen ska kunna skiljas från varandra utan några speciella verktyg eller processer. Ett särskilt märkningssystem garanterar att alla överblivna material sorteras för att underlätta färden genom sina respektive kretslopp. Metaller, trä, papper, glas och plast sorteras separat och lämnas till återvinning. Målet är att ingenting användbart ska få gå till spillo.

Genom att vara med i olika intresseorganisationer som arbetar för mer hållbara lösningar tar Swedese även ansvar för branschens utveckling. Vi sitter bland annat med i TMF (Trä- och Möbelföretagen), Möbelfakta, SIS (Swedish Standards Institute) och TK 391 (Sveriges expertgrupp för uppdatering och framtagning av standarder för kvalitetskontroll av möbler), samt deltar i projekt som leds av RISE (Reseach Institutes of Sweden).

Det viktigaste bidraget till en framtid präglad av hållbar kvalitet är ändå den estetiska och funktionsmässiga livslängden på de produkter vi producerar. Själva möblerna är det slutgiltiga kvittot på att den väl avvägda processen generar hållbar kvalitet.

Livslängd

Köp en soffa till dina barnbarnsbarn
När vi talar om möbler med hållbar kvalitet återkommer vi ständigt till deras livslängd. Får den bara tillräckligt mycket kärlek håller en bra möbel betydligt längre än ett människoliv. Den där stolen, bordet, hyllan eller soffan är inte bara en investering för ditt liv här och nu. De är investeringar du gör åt dina barn, och åt deras barn, och deras.

Möbler med lång livslängd behöver omtanke och kärlek. De kräver att du lägger lite tid på att dammsuga och torka av dem, men det är en låg insats för känslan av att ha valt en möbel som dina barnbarnsbarn kommer att uppskatta som en klassiker.

Vissa delar av möblerna slits förstås med den dagliga användningen. På Swedese arbetar vi i hög utsträckning med formpressade trästommar. Den stommen, och i regel även stoppningen, är oftast i mycket gott skick även när klädseln efter lång och trogen tjänst behöver bytas ut. Därför har vi försett flera av våra möbler med avtagbar klädsel som gör omklädnaden så enkel att du själv kan förnya möbelns uttryck.

Även Swedese-möbler utan avtagbar klädsel går att förnya. Genom programmet Swedese Repair kan du hitta en diplomerad tapetserare hos oss, eller nära dig. Klicka här.

Produktion är också design
Produktionen av hållbar kvalitet börjar inte i fabriken, utan på ritbordet. Inte bara med gestaltningen av en fysisk produkt, utan med formgivningen av produktens hela kretslopp, inklusive dess tillverkningsprocess, ekologiska fotavtryck och kombination av separation och återvinning i slutet av livscykeln.

Produktionssystemet måste först designas och kalibreras innan det kan möjliggöra tillverkningen av möbler med hållbar kvalitet. En lång designprocess föregår produktionen, och den processen handlar lika mycket om att hitta intelligenta sätt att förverkliga den aktuella designen som om själva formen.

De frågor vi ställer oss i den här fasen är av avgörande vikt för slutresultatet. Utnyttjar vi våra fabrikers och leverantörers möjligheter maximalt? Har vi minimerat spill så långt det går? Finns det något sätt att öka möbelns livslängd, göra den lättare att transportera, ge den ett mindre ekologiskt fotavtryck? Först när vi har gjort alla ändringar som är nödvändiga för att bli tillfredsställda med svaren låter vi den nya designen gå i produktion.

På Swedese eftersträvar vi en tillverkningsprocess som genererar socialt värdefulla och ekonomiskt gångbara produkter som är ofarliga för miljön. För varje ny produkt som tillverkas inleds processen med research: om vilka material som passar bäst, vilka steg som behöver genomföras i fabriken, hur metoden bäst kan effektiviseras och optimeras för att bli så resurssnål som möjligt.

Vi formger inte bara en produkt. Vi formger produktens hela livscykel. Först då blir kvaliteten hållbar på allvar.