Leila Atlassi

Rummets själ är viktigare än enstaka möbler. Idén för produkten betyder mer än detaljerna. Och samarbete är mer givande än soloinsatser.

Att helheten är större än delarna en grundtes för Leila Atlassi – och själva utgångspunkten för hennes formgivning. En förkärlek för system och strukturer gör att hon ofta skapar lågmälda möbler, som förstärks av repetition och tillåter många utföranden och varianter. Det ger utrymme för brukaren att fortsätta att skapa, i bästa fall något helt unikt.

Leila Atlassi är född 1980. Ett tidigt starkt intresse för estetik och teknik ledde henne till att bli designer och inredningsarkitekt. Atlassi har en MFA i Design från HDK och har studerat Teknisk Design på Chalmers. Hon arbetar sedan 2007 för Gert Wingårdh, en Sveriges mest erkända arkitekter. Vid sidan av sin anställning arbetar hon även med produkt- och möbeldesign i egen regi.