Katja Pettersson

Hon är en av grundarna av designgruppen Front, där hon gjorde undersökande projekt, vissa finns i de fasta samlingarna på bland andra MOMA i New York, Centre Pompidou i Paris, och V & A Museum i London.

Katja Pettersson, har varit aktiv som formgivare själv och i grupp, som lärare och föreläsare sedan sin MFA 2004. Hon är en av grundarna av designgruppen Front, där hon gjorde undersökande projekt, vissa finns i de fasta samlingarna på bland andra MOMA i New York, Centre Pompidou i Paris, och V & A Museum i London. Pettersson lämnade gruppen 2009 och arbetar idag på Konstfack som lektor och som självständig kreatör.

Fokus i hennes arbete är hierarkin mellan människa och natur förmedlat med gestalt och materialutforskningar. Ett arbete som utmynnat separatutställningarna Welcome Back 2017 och Brytpunkter 2018.

2014 tilldelades hon konstnärsnämndens femåriga arbetsstipendie och på uppdrag av Stockholm Konst arbetar hon med en gestalt av Stadsmuseums gård. 2018 blev hon invald i Kungliga Akademien för de fria konsterna med motiveringen; på grund av hennes konstnärliga höjd och värv.