A distinctive line

Swedese har en personlighet som genomsyrar allt vi gör - från besluten vi fattar och möblerna vi tillverkar till sättet vi bemöter varandra och dem vi träffar.

Vi har ett starkt arv att föra vidare, samtidigt som vi hela tiden också speglar vår samtid. Genom att följa vår egen linje fortsätter vi att utvecklas – som varumärke, som människor och som möbelskapare.

Vårt varumärke kännetecknas av enkelhet och nytänkande och hämtar sin energi i såväl kulturen och arkitekturen som i naturen. Inspirationen finns i mötet mellan människor. Där föds nya idéer, lösningar och uttryckssätt.

Vi står för en nordisk minimalism som respekterar varje objekts inneboende egenskaper. Genom att se samspelet mellan form och funktion som en förutsättning för vår design, skapar vi produkter som tillför värde i människors liv. Med kunskap och experimentlust som nödvändiga drivkrafter söker vi hela tiden hållbara förhållningssätt som tar oss in i framtiden.