Certifierat bra på hållbar kvalitet

Möbelfakta

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tagit fram detta referens- och märkningssystem som ska omfatta tekniska, miljömässiga och produktionsetiska krav. En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljövänlighet, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Det säkerställer en hållbar utveckling och ger möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt

Vi arbetar ständigt både internt och tillsammans med externa institutioner för att alla våra material och processer ska infria våra högt ställda förväntningar om miljömedvetenhet, livslängd och socialt ansvar.

Att låta utomstående parter granska vårt arbete är inget substitut för vår egen interna kvalitetskontroll, men sådana granskningar fungerar ändå både som en sorts betyg och som en påminnelse om att vår egen standard alltjämt är högre än myndigheters och andra organisationers krav.

Här är några av de certifieringar Swedese arbetar med:

ISO
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett globalt organ vars standardiseringar blivit internationellt accepterade och i dag används av nästan alla länder. Swedese är certifierat enligt både ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Det innebär att vi i verksamheten arbetar med dokumentation, med våra kunders förväntningar och med ständiga förbättringar för att uppfylla de krav som ställs enligt respektive standard.

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tagit fram detta referens- och märkningssystem som ska omfatta tekniska, miljömässiga och produktionsetiska krav. En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljövänlighet, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Det säkerställer en hållbar utveckling och ger möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.

FSC
All träråvara som köps in till Swedese och till våra leverantörer ska vara miljömärkt enligt något av de kända ursprungsmärkningarna för träråvaror. Av dessa är FSC (Forest Stewardship Council, ungefär Skogsförvaltningsrådet) det vanligaste. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, och certifierade företag förbinder sig att följa de regler som satts upp när det gäller skogsbruk och spårbarhet.

Svanen
För över 25 år sedan inledde Nordiska Ministerrådet arbetet med Svanen-märkningen som hjälper konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper, batterier och tvättmedel, men idag hittar man Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv - från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor.

EU Ecolabel
Svanen har i dag sällskap av EUs officiella miljömärke EU Ecolabel, mer känd som EU-blomman. Initierat 1992 av EU-kommissionen har märket en stark ställning i de flesta europeiska länder, men särskilt i Frankrike, Italien och Tyskland. I likhet med Svanen är EU Ecolabel till för att uppmuntra industrin till miljömässiga förbättringar och hjälpa konsumenter att göra bättre val. Kravspecifikationen beskriver produkternas hela livscykler och inkluderar både miljöaspekter och socialt ansvar.