Press

Överblivet material från Swedese blir kreativ tillgång för barn

Swedese samarbetar sen ett antal år tillbaka med återanvändningsscentret ReMida, som får spillmaterial från möbeltillverkningen i fabriken i Vaggeryd. Materialet används i pedagogisk verksamhet och får ett nytt liv på förskolor, fritidshem och skolor i Vaggeryds kommun.

Swedese samarbetar sen ett antal år tillbaka med återanvändningsscentret ReMida, som får spillmaterial från möbeltillverkningen i fabriken i Vaggeryd. Materialet används i pedagogisk verksamhet och får ett nytt liv på förskolor, fritidshem och skolor i Vaggeryds kommun.

ReMida är ett kreativt återanvändningscenter, som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd. ReMida tar tillvara på spill- och restmaterial från företag i regionen, material som används i pedagogisk verksamhet i kommunen.

Rester från produktionen hos Swedese blir något annat i barnens och pedagogernas händer. Ibland blir det till och med nya möbler, det är bara fantasin som sätter gränser. Delarna som används i barnens skapelser sätts sällan ihop permanent med lim eller liknande, för att kunna återanvändas fler gånger.

Totalt medverkar ett 80-tal företag i trakterna kring Vaggeryd i projektet, varav Swedese är ett. Förutom att främja kreativiteten kan materialet även uppmuntra till ett mer miljömedvetet förhållningssätt och fungerar även som ett stöd i det entreprenöriella lärandet.

  • Vi samlar spill, bland annat från produktionen av våra Flowerbord. Spillet skulle annars gå till förbränning, säger Mats Grennfalk, produktutvecklingschef på Swedese. Jag ser det som en bra grej för barn att tänka kreativt och skapa med trä. Och får Swedese vara en del av det, finns det bara positiva effekter!

  • Materialet från Swedese är verkligen uppskattat, då de böjda träformerna ofta bjuder in till kreativitet och annorlunda lösningar vid olika byggen och skapelser. Dessutom har Swedese riktigt bra koll på sitt material och kan redovisa fakta kring alla delar, till exempel vilket lim som använts och liknande, säger Monica Chism på ReMida

  • Dessutom är det extra kul med kopplingen till den lokala industrin och näringslivet, där föräldrar, släktingar, grannar eller vänner till barnen ibland jobbar på Swedese. Kontakten med Swedese förstärktes via en förälder till ett barn i en förskola, där föräldern jobbar på företaget, avslutar Monica Chism.

ReMida startade som ett EU-projekt för åtta år sen och drivs sen 2014 av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun. Konceptet startade i Reggio Emilia i norra Italien 1996 och för att få kunna bli en ReMida krävs en utbildning på i Reggio Emilia. I Sverige finns två ReMida, där den ena är i Vaggeryd och den andra i Södertälje.

Läs mer om ReMida och arbetet med projektet i Vaggeryd och följ dem på deras egen Facebooksida för att ta del verksamheten.