What will happen at Swedese in 2021?

CEO Sonnie Byrling and marketing manager Elias Stenbergs talk about 2021 at Swedese.

Sonnie Byrling, CEO

Swedese har en fantastisk efterfrågan på sina produkter och vi befinner oss i en period av tillväxt. Vår största utmaning nu är att klara av att ge alla våra kunder den bästa leveransservicen som vi bara kan, trots rådande omständigheter. Just nu är vi till exempel mitt i ett stort projekt med leveranser till FN i Geneve, som innebär att vi ska leverera möbler och inredning till avdelningen för mänskliga rättigheter. Ett spännande projekt som verkligen svarar på frågan varför Swedese finns – ”för att skapa ett bättre liv för människor, i en hållbar värld”.

Parallellt med detta är det spännande att följa utvecklingen i vårt nystartade Swedese-bolag i Norge. Där har vi två nya medarbetare, som månad efter månad ökar vår försäljning och etablerar en stabil plattform för vår framtid i Norge.

Vidare har vi tack vare våra professionella medarbetare på marknadsfunktionen äntligen möjlighet att nå våra kunder genom en helt ny kommunikativ plattform. Den gör det möjligt att både inspirera och informera, med hjälp av bilder och en förfinad sortimentsstruktur, framförallt i våra digitala kanaler.

Jag önskar att det framöver skall vara lätt att umgås med oss på Swedese. Min förhoppning är att alla våra kunder och samarbetspartners skall få uppleva ett ännu bättre Swedese, som levererar hållbara nyheter så att vi tillsammans kan skapa en hoppfull framtid och ett skönare liv.

Elias Stenberg, marknadschef:

Under 2020 har vi genomfört ett omfattande arbete med varumärket Swedese, i allt från hur vi uttrycker oss i ord och bild till hur vi kategoriserar vårt sortiment, hela tiden med fokus framåt och en tydlig koppling till våra rötter. Detta arbete ligger till grund för, och möjliggör 2021 års viktigaste satsningar.

Vi kommer under 2021 ha ett ökat fokus på kommunikation och digital utveckling, vilket bland annat innebär att vi kan distribuera produktinformation och bilder på helt nya sätt. Med en ökad online-närvaro satsar vi på att kunna vara närmre våra kunder, partners och återförsäljare. Tydligare segmentering mellan våra två affärsområden, Professional och Living, nytt och relevant bildmaterial, samt en mer överskådlig presentation av vårt sortiment är något av det vårt arbete kommer mynna ut i, det tror och hoppas vi kommer vara till nytta för många.